KLUCZOWE KWESTIE TEORII

Lukacs odrzucał Engel- sowską ideę „dialektyki przyrody”, rekonstruując materializm hi­storyczny W kierunku uwolnienia go od wpływów pozytywizmu i ewolucjonizmu.W „Geschichte…..” Lukacs rozważa między innymi takie kluczo­we kwestie teorii marksistowskiej, jak podmiot i przedmiot histo­rii, teoria i praktyka, byt i powinność, wartości i fakty. Na ich tle rozstrzyga problem obiektywnych konieczności a roli czynni – ków normatywnych., wartości, ideałów w historii. Punkt wyjścia kon­cepcji Lukacsa stanowiło heglowskie pojępie „całości” („Totali – tat”) dostosowane do potrzeb analizy społeczeństwa. Stanowi ono podstawę koncepcji społeczeństwa pojętego jako byt dynamiczny, dany rozpoznającym jego naturę podmiotom niejako „od środka” (Pa­nasiuk 1983: 102).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)