KONCEPCJA STANU

War­tość jest koncepcją stanu godnego pożądania, który daje się wy­wnioskować z układu preferencyjnych odpowiedzi na symboliczne de­zyderaty . Nasza definicja sugeruje przeto, że powinniśmy ba­dać ‚wartości wyobrażone”, które są traktowane przez osobę warto­ściującą jako „wartości obiektywne” (Catton 1959: 312). Dostrze­gamy tutaj ponownie wewnętrzną sprzeczność, albowiem z jednej strony wartość jest wywnioskowywana przez badacza z układu preferencyjnych odpowiedzi na symboliczne dezyderaty, a z drugiej twierdzi się, że wartości są tworem wyobraźni badanego, traktowa­nym jako coś obiektywnego. Wydaje się, że w ujęciu W.R. Cattona obiektywny charakter nadaje im dopiero badacz.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)