KONIECZNE ROZWAŻENIE

Dlatego konieczne jest uprzednie rozważenie ogólno-poznawczych założeń, z których te badania wychodzą. Filozoficzne założenia są pomocniczymi narzędziami, którymi nauka posługuje się przy wzno­szeniu gmachu wiedzy, gdyż jedyną podstawą nauki jest doświadcze­nie. Niemniej rola tych narzędzi jest ogromna, pozwalają one na­uce na „zdobycie takich pojęć ogólnych o poznawanych przedmiotach i myśli poznawczej, które by w możliwie najlepszy sposób pozwo­liły jej wyzyskać dostarczony przez doświadczenie materiał” (ibid.). Także w artykule napisanym trzydzieści lat później, zatytuło­wanym „Czy socjologowie powinni być także filozofami wartości Znaniecki dobitnie podkreśla swój związek z filozofią wartości, od której rozpoczął się jego rozwój naukowy i która doprowadziła go do stworzenia polskiej odmiany socjologii humanistycznej.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)