KONSEKWENCJA NIEOKREŚLONYCH REGUŁ

Przy czym nie zawsze można łatwo ustalić zachodzenie semantycznej odpowiedniości między zdaniem wartościującym a przedmiotem, do którego się ono stosuje. Trudności są często konsekwencją nieokreśloności re­guł semantycznych języka potocznego, szczególnie zaś orzeczników wartościujących. Z orzecznikami wartościującymi mogą być związane znaczenia różne i nieostre, stąd ich wieloznaczność i chwiejność. Oddaje to – jak pisałem wyżej – różne stopnie wartności przedmiotów świata zewnętrznego. Nie znaczy to oczywiście, że nie powinniśmy podejmować wysiłków w celu wykazania wartości logicznej orzeczników wartościujących. Na gruncie polskiej filo­zofii próby takie podejmowali m.iri. 3. Kmita, 3. Vetulani, M. Przełęcki i M. Fritzhand.

 

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)