KONSEKWENCJE BRAKU OGÓLNEJ TEORII WARTOŚCI W MARKSIZMIE

Klasycy marksizmu sformułowali szereg ważnych tez wiążących się z problematyką wartości i opracowali ekonomiczny aspekt tej problematyki. Jednakże – jak wskazują sami marksiści – nie wypra­cowali oni całościowej, filozoficznej teorii wartości (Tugarinow 1973: 62). Próby rekonstrukcji teorii aksjologicznej na gruncie marksizmu idą – jak wskazuje M. Piotrowski – głównie w trzech kierunkach: (1) wychodząc od fragmentarycznych wypowiedzi klasy­ków dotyczących różnego rodzaju wartości, głównie etycznych, spo­łecznych, estetycznych, w ich uogólnieniu widzi się ewentualną podstawę nauki o wartościach; (2) punktem wyjścia dla rozważań aksjologicznych mają być niektóre sformułowania zawarte w materializmie historycznym Marksa; (3) budowanie marksistowskiej te­orii wartości w oparciu o założenia teorii wartości ekonomicznej K. Marksa (1981: 55).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)