KONTEMPLACYJNY PUNKT WIDZENIA

Według Lukacsa zarówno neokantyści, jak i scjentyści rozminęli się z istotą teorii Marksa i dyskuto­wali z pozycji niemarksistowskich, albowiem zakładali dualizm „bytu” i „powinności”, faktów i wartości. Tymczasem nieobecność tego odróżnienia należy do fundamentalnych własności teorii Mar­ksa. „Marks pokonał kontemplacyjny punkt widzenia, ale nie w ten sposób, by miał użupełnić wiedzę historyczną arbitralnym normotwórstwem czy budowaniem utopii, lecz w ten, iż wykrył przyszłość w ruchu teraźniejszym jako jego realną, już teraz obecną tenden­cję” (ibid.: 276). Pierwszy genialnie zwięzły zarys tego przezwy­ciężenia został przezeń przedstawiony w „Tezach o Feuerbachu” z 1845 roku.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)