KONTROWERSJE TEORETYCZNE

Nowatorskie dzieło Thomasa i Znanieckiego wywołało ożywione dyskusje naukowe; do 1939 roku dzieło ich doczekało się około 30 recenzji w języku angielskim i 10 w innych językach (Oulczewski 1984: 176). Znalazło się też ono wśród sześciu najbardziej zna­nych dzieł w nauce amerykańskiej w dziedzinie nauk społecznych, poddanych ocenie z punktu widzenia ich znaczenia dla dalszego ro­zwoju danej dyscypliny na zlecenie The Social Science Research Council, stowarzyszenia złożonego z przedstawicieli siedmiu ame­rykańskich towarzystw naukowych. Zadania krytycznego rozbioru „The Polish Peasant” podjął się H. Blumer i jego opracowanie sta­ło się podstawą naukowej dyskusji zespołu 10 grudnia 1938 roku.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)