LOGICZNE WŁAŚCIWOŚCI

Kiedy logiczne właściwości naukowych twierdzeń znajdują się w centrum uwagi Webera, formułuje dwie dyrektywy, których przestrzeganie ma zapewnić uzyskanie wiedzy obiektywnej (Sztompka 1979: 192). Pierwsza z nich wymaga „… ażeby badacz w opisach swych bezwarunkowo rozróżniał ustalenia faktów empirycznych (łącznie z ustalonymi przezeń ”wartościują­cymi” zachowaniami empirycznie badanych osób) od swej własnej praktycznej postawy wartościującej …” (Weber 1985b: 111). Sta­tus norm, wartości jest, według Webera zupełnie odrębny w porów­naniu ze statusem faktów empirycznych. Druga dyrektywa nakazuje odrzucać wszelkie usiłowania, aby wyprowadzić sądy wartościujące z twier­dzeń o faktach albo uzsasadniać je przez odniesienie do tendencji rozwojowych.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)