MARKSOWSKI PROGRAM DEZALIENACJI

Przy takim traktowaniu człowieka (nie wspo­minając o ofiarach stalinizmu) nastąpił regres w rozwoju krajów socjalistycznych jako pochodna alienacji w różnych postaciach. Spełniło się proroctwo Marksa, że bez olbrzymiego rozwoju wyzwo­lonych przez socjalizm sił wytwórczych, powszechnym stanie się niedostatek, „a wraz z nędzą musiałaby się znów rozpocząć walka o       rzeczy nieodzowne i wrócić by musiało całe dawne paskudztwo „die ganze alte Scheisse”.Marksowska teoria alienacji to teoria pozbawienia człowieka podstawowych wartości ludzkich. Pozbawienie to ma podstawę w tym, że alienują się wszelkie twory człowieka – materialne, duchowe, twcrzone instytucje w wyniku określonego funkcjonowania mechani­zmów i praw rządzących w danym okresie historycznym życiem społe­cznym. Wówczas wytwory człowieka przestają funkcjonować zgodnie z jego intencjami, lecz przeciwnie – zaczynają jak gdyby żyć wła­snym życiem, usamodzielniają się, wymykają się spod kontroli człowieka, mogą nawet zagrażać bezpieczeństwu i życiu swych twór­ców; jest to alienacja obiektywna .

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)