MYŚL HUMANISTYCZNA

Wysuwając hasło, pod jakim powinna iść myśl humanistyczna w swoim postępie Znaniecki stwierdza: „Aby pojąć, czym jest człowiek, ognisko i twórca świata, nie można osłabiać, pomijać: ni zwal czać racjonalizmu: przeciwnie, trzeba go rozwinąć w pełni jego znaczenia, wgłębić się w najskrytsze jego tajniki, przyjąć i uz­nać najskrytsze jego myśli, marzenia nawet, których wypowiedzieć on nie śmie. Nie poniżej absolutu, lecz ponad nim ugruntoviać na­leży potęgę wszechwładną Człowieka” (1912a: 31). Ów romantyczny racjonalizm miał stanowić podstawę nowej filozofii nazywanej hu­manizmem (za F.C.S. Schillerem); główne zagadnienie tej filozofii do którego wszystkie inne mają być sprowadzone to zagadnienie war­tości, a zwłaszcza pewna jego część, mianowicie zagadnienie dzia­łalności.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)