NASTĘPNE PRACE

Otóż skłonił on pewnego amerykań­skiego malarza do wybrania kilku swoich prac, które ocenia on jako dobre i podobnej liczby prac, które ocenia jako słabe. Na­stępnie prace te zostały pokazane snycerzom z afrykańskiego plemenia Bakwele oraz japońskim garncarzom. Okazało się, że obie grupy wykazywały bardzo daleko idącą zgodność z wyborami artys­ty. Inni malarze amerykańscy również byli zgodni z jego własną o- ceną. Jednakże gdy te same obrazy pokazano pewnej liczbie studen­tów college’u’, to zgodność była nikła (Fostet 1984: 93) wskazuje to na rolę odpowiedniego przygotowania do odbioru wartości, uje­dnolicenia warunków percepcji – wówczas wartościowanie może być podległe intersubiektywnej kontroli.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)