NAUKA O SPOŁECZEŃSTWIE

Nauka o społeczeństwie, socjologia należy do nauk o kulturze. Zadaniem jej jest zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości ży­cia, w której się znajdujemy, w jej specyfice tzn. kontekście i znaczeniu kulturowym jej poszczególnych współczesnych przejawów, jak i historycznych uwarunkowań. Punktem wyjścia zainteresowań’ socjologii jest rzeczywisty, czyli ednostkowy kształt otaczają­cego nas społecznego życia kulturow go w jego uniwersalnym, cho­ciaż indywidualnie ukształtowanym, szechzwiązku i w jego powsta­waniu z innych, także jednostkowo u ształtowanych, społecznych stanów kulturowych. W naukach społe, znych idzie przede wszystkim o jakościowe zabarwienie procesów.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)