NAUKA O ŚWIECIE SPOŁECZNYM

Także socjologia jako nauka o świecie społecznym ludzi musi umieć uzasadnić aksjologicznie wybór określonych celów, stojących współcześnie przed ludzkością. Skoro socjologia jest dyscypliną humanistyczną, to ważną konsekwencją tego – jak piszą P.L. Berger i T. Luckmann – „jest przekonanie, że socjolo­gię trzeba uprawiać w stałym dialogu zarówno z historią, jak i filozofią, inaczej utraci ona swój właściwy przedmiot badania” (1983: 283).W refleksji aksjologicznej daje się zauważyć wewnętrzne roz­darcie pomiędzy nadziejami na integrację humanistyki wokół poję­cia wartości (jako tego pojęcia, bez którego nie może obejść się żadna dyscyplina humanistyczna) zjędnej strony a stwierdzanym faktycznie chaosie w sposobach interpretacji tego pojęcia.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)