NAUKOWE I SPOŁECZNE CNOTY

Wartości są w tym samym czasie naukowymi i społecznymi cnotami: będąc zobowiązaniem do i szukaniem prawdy, niezależnością myśli i obserwacji, oryginalnością, tolerancją i akceptacją różnicy zdań. Wszystkie te cnoty (virtues) są wprost wyprowadzane z naukowych procesów i z zasad rządzących społeczeń stwem, w których dominują postawy naukowego empiryzmu” (ibid.: 201). Humanistyczne wyobrażenie człowieka opiera się na odmiennej metodzie uzyskiwania wiedzy, która może byó określona jako „holi styczna”. Bierze ona pod uwagę całość ludzkiego doświadczenia, włączając nie tylko fakty zmysłowego porządku, lecz także wewnę­trzne doświadczenia, rezultaty wyobraźni, fantazji i myślenia. Usiłuje objąć całość ludzkiego usytuowania w świtcie. Do zdoby­cia wiedzy o człowieku humaniści używają nie tylkb logiki i obserwacji faktów, lecz również empirii i intuicji. W swoim wyobra Zeniu człowieka starają się ująć biegunowe powiązanie antynomii ludzkiej egzystencji.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)