NAUKOWE UZASADNIENIE

Weber zdaje sobie z tego sprawę, że problem naukowego uzasa­dnienia wartości nie sprowadza się do problemu wynikania logicz­nego wartości ze zdań opisowych, dotyczących faktów. Jest to pro­blem o wiele bardziej złożony, gdyż zachowując świadomość konie­czności oddzielania pytań o to, czy konkretny fakt ma się tak czy inaczej od pytań o to, co praktycznie należy czynić w pewnej konkretnej sytuacji, to możemy jednak ustalić faktyczne następs­twa, jakie mieć musi praktyczna realizacja określonego stanowis­ka wartościującego wobec jakiegoś problemu. Nauki empiryczne mo­gą wykazać możliwość albo niemożliwość urzeczywistnienia pewnych powinności, wpływając na ich odrzucenie lub modyfikację (Weber 1985a: 120-121; por. Kozyr-Kowalski 1967: 133).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂