NIEOSTROŚĆ TERMINÓW

Jest więc terminem maksymalnie nieostrym, mającym wiele różnych znaczeń, oznacza się nim różne klasy przedmiotów, co prowadzi do tego, że również twierdzenia, w których występuje odnoszą się do rozmaitych dziedzin przedmiotowych. Termin ten ma wiele znaczeń nieokreśloności towarzyszy więc wieloznaczność^ Obydwie te: ce­chy mogą wywoływać – jak zauważa G. Kloska – złudne wrażenie spójności rozważań teoretycznych i badań empirycznych; i pomimo tego, że „wartość odnoszona jest do bardzo różnych klas przedmio­tów, to nieokreśloność terminu maskuje ten fakt, ukrywa jego.wie­loznaczność” (1982: 76). Wielość znaczeń terminu „wartość” – pod­kreśla M. Misztal – sprawia, że rozważania o wartościach „w ogó­le”, bez wyraźnego określenia znaczenia, jakie ma się na. myśli, mo­że prowadzić do złudzenia mówienia o tym samym, do znacznych nie­porozumień (1980: 14).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)