NIEOSTROŚĆ ZJAWISKA

Jest to problem zjawiska nieostrości termi­nów odserwacyjnych i teoretycznych, w czym nie­usuwalną, istotną cechę wszelkiego języka empirycznego, uwarunko­waną właściwościami zarówno samej rzeczywistości, jak i naszego aparatu poznawczego (1973: 204). Nieostrość terminów obserwacyj­nych jest odbiciem ciągłości charakterystycznej dla wszelkich zmian przestrzennych i czasowych. Uważam, że jest uzasadnione (chociaż nie jest to jedyna moż­liwa interpretacja – o czym niżej) traktowanie koncepcji G. Kios­ki jako umiarkowanego obiektywizmu, ponieważ jego badania zmie­rzały do wykazania, wartości są cechami przedmiotów, ale taki­mi i które skierowuje się zachowanie preferujące człowieka.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)