NIEZALEŻNIE OD ŚWIADOMOŚCI LUDZKIEJ

Stanowisko relacjonistyczne wydaje się charakteryzować także poglądy M. Fritzhanda, który rozważa wartości jako przedmioty świadomego cenienia (1982)’. Takie wartości nie tylko nie mogą istnieć niezależnie od ludzi, ale też nie mogą istnieć niezależ­nie od świadomości ludzkiej, od ludzkiego cenienia. Niemożliwoś­cią jest cenienie bezprzedmiotowe, w samym pojęciu cenienia za­wiera się -jego odniesienie do przedmiotu. Wartość nie przysługu­je przedmiotowi niezależnie od cenienia, a cenienie zakłada is­tnienie przedmiotu, który się ceni. „Wartość konstytuuje się te­dy w specyficznym stosunku pomiędzy podmiotem a przedmiotem, jest tworem subiektywno-obiektywnym. Wartość przedmiotu polega na tym, że jest on ceniony” (Fritzhand 1982: 23). Wartość to stosunek między podmiotem a przedmiotem; przedmiot jest dobrem tylko jako człon tego właśnie stosunku. Przedmiot staje się wartością nie dzięki przeżyciom podmiotu, lecz dzięki zawierającej kognitywne elementy (oprócz emotywnych) relacji z oceniającym go podmiotem.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)