NIEZBĘDNY WARUNEK

Niezbędnym warunkiem postępu so­cjologii jest więc uniezależnienie się jej od naturalizmu, co bę­dzie możliwe tylko wtedy, gdy przesłanki metodologiczne wiedzy o kulturze zostaną oparte na innym poglądzie na świat, skrajnie różnym od naturalistycznego (ibid.: 25).Powyższe stanowisko wydaje się być, używając języka Hegla i Marksa, dialektyczną syntezą, przezwyciężają skrajności naturali­zmu i niebezpieczeństwa subiektywizmu socjologii „rozumiejącej”. Szacki istotę stanowiska Znanieckiego oddał niezwykle trafnie używając języka Durkheima;. otóż można powiedzieć, „iż Znaniecki zalecał badanie zjawisk społecznych jak rzeczy, chociaż cała jego społeczna ontologia zmierzała do wykazania, że nie są. one rzecza­mi: (1986: 153).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)