NIEZMIENNE INSTYNKTY

Niezmienne są tylko instynkty, podczas gdy normy moralne i wartości zależą od sposobu produkcji. Trwanie wartości poza warunki, które je zrodziły sprawia, że przy­bierają one charakter konserwatywny i opóźniający rozwój społecz­ny (Kołakowski 1976, t.2: 45). Wszelkie ideały wyznaczają konie­czności materialnego życia, nie obejmuje ich naukowe badanie,któ­re ma być neutralne moralnie skupiając swoją uwagę na związkach konieczności w przyrodzie i historii ludzkiej. Dlatego też Kaut- sky krytykuje Kanta i socjalizm etyczny, albowiem neokantyści od­nosząc się do skrajnie deterministycznego marksizmu II Międzyna­rodówki dowodzili, iż z faktu, że coś jest konieczne nie wynika, że jest godne pożądania lub że jest wartością – nie wystarczy u- stalić. że socjalizm jest historycznie nieuchronny, powinien on być także aprobowany jako wartość wyzwalająca motywację dla jego budowy.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)