OBIEKTYWIZM UMIARKOWANY

W ujęciu obiektywno-idealistycznym wartość nie należy do zja­wisk świata materialno-przedmiotowego, nie należy także do sfery świadomości – bytuje ona w jakimś odrębnym wymiarze świata. War­tości niepodobna uchwycić w doświadczeniu lub rozumowaniu logicz­nym, wyprowadza się je z istoty rzeczy (m.in. N. Hartmann, pod wielo­ma względami M. Scheler).Wśród stanowisk obiektywistycznych możemy wyróżnić wersję umiarkowaną. Analizy M. Ossowskiej (1966; 79) zdają się dowodzić, że stanowisko takie reprezentował E. Durkheim, który pisał: ‚War­tość … jest związana zasadniczo z jakąś konstytutywną własnoś­cią rzeczy, której jest przypisana, a ocena służy wyłącznie do wyrażania, w jaki sposób ta własność oddziaływa na tego, kto ocenia” (Durkheim 1924: 120, cyt. za Ossowską op. cit.).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)