ODKRYWANE MOTYWACJE

Goldmann nie przezwyciężył też całkowicie dychotomii fakty – wartości. Założenie, że w badaniu odkrywamy zawsze pewne motywa­cje praktyczne uwikłane w pracę naukową nie przezwycięża jeszcze tej dychotomii. Podkreślanie, że wszystkie nasze opisy zawierają zarazem utajone wartościowania odnoszone do aspiracji klas społe­cznych może podważać intelektualne kryteria, empiryczne i logicz­ne (Kołakowski 1976, t.3: 341-342). Takża obiektywność badania może znaleźć się pod znakiem zapytania, jeśli przyjmiemy, ze tak­że w pracy naukowej mamy do czynienia z całościami obejmującymi wartości, postawy efektywne i zachowania praktyczne, które są sensowne tylko wtedy, gdy są podporządkowane klasom społecznym.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)