ODPOWIADAJĄCE PARAMETRY

Jak wykazuje wielu autorów – co przedstawiano w rozdziale poprzednim – obecnym w postrzeganych przedmiotach wartościom od­powiadają pewne parametry czynników zewnętrznych, istnieją pewne analogie między procesem poznania a procesem wartościowania, lak samo jak w przypadku najprostszych jakości (barwy, smaku, zapa­chu i także wartości postrzeganych przedmiotów są czymś różnym od własności czynników zewnętrzych, których oddziaływanie na nasze zmysły jest niezbędne, aby postrzegany przedmiot był wyposa­żony w wartości. F. Znaniecki podkreślał w związku z tym pośred­ni charakter doświadczenia; pojęcie wartości jest pojęciem teore­tycznym oddalonym od warstwy zmysłowych danych empirycznych, nie­mniej Znaniecki mówi o własnym stanowisku jako swoistym empiryczno opartym na pośredniości doświadczenia.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)