ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STAN RZECZY

Kloska sądzi, iż odpowie­dzialne za ten stan rzeczy są w jakiejś mierze pewne przekonania filozoficzne, towarzyszące niektórym sposobom badania wartości. Podstawowym ich założeniem jest teza, że istnieją tylko dwa rodzaje zjawisk – fizyczne i psychiczne. Wobec tego, że zjawiska fizyczne są przedmiotem badań nauk przyrodniczych, „to w obszarze badań nauk społecznych pozostają tylko zjawiska psychiczne, do których w konsekwencji zalicza się także wartości nadające im status cech subiektywnych (Kloska 1982: 117). Należy jednak stwierdzić, że wielu subiektywistów nie potrafi ograniczyć swoich rozważań do płaszczyzny czysto podmiotowej i odwołuje się do przedmiotów lub własności przedmiotowych.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)