ODRĘBNOŚĆ STANOWISKA

Daje się tutaj zauważyć od­rębność stanowiska Znanieckiego wobec poglądów Diltheya (o których wypowiadał się krytycznie we „Wstępie do socjologii”), ale także Rickerta oraz w pewnym stopniu również Maxa Webera. Zgodnie ze swoim podejściem filozoficznym, odrzucającym skrajne sta­nowiska zgodnie z duchem dialektycznej syntezy był Znaniecki z pewnością humanistą w swoim poglądzie na istotę rzeczywistości kulturowej, lecz równocześnie był przekonanym pozytywistą w swojej koncepcji metody naukowej. Dlatego P. Sztompka zalicza go do tych wybitnych, nowatorskich badaczy, którzy usiłowali prze­zwyciężyć tradycyjne dylematy teorii socjologicznej .

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)