ODRÓŻNIENIE ODNIESIENIA

Odróżnie­nie odniesienia do wartości („Wertbeziehung”) i sądu wartościu­jącego („Werturteil”) jako dwóch różnych sposobów artykulacji rzeczywistości empirycznej miało być sposobem rozwiązania wspomnianej wyżej antynomii. Nauka społeczna powinna unikać sądów wartościujących, lecz bez odniesienia do wartości jest niemożli­wa, ponieważ to właśnie wartości konstytuują kulturę.Rozważając ontologicżne stanowisko Webera odnośnie, natury war­tości, A. Kłoskowska jest skłonna uznać go raczej za przedstawi­ciela subiektywizmu niż obiektywizmu (1986: 108). Przy czym nie jest to tak jednoznaczne, skoro Weber zbliża się do ujęcia warto­ści nazywanego relacjonalnym – relacjonalizm można, jak będzie o tym mowa, sprowadzić bądź do subiektywizmu, bądź też obiektywiz­mu. Ola niego wartość, podobnie jak znaczenie, wyznaczona jest przez stosunek poznającego i doświadczającego podmiotu wobec wy­branego odcinka rzeczywistości.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)