OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCE MODELE

Według G. Kioski relacjonistyczne koncepcje wartości są sto­sunkowo rzadkie w naukach społecznych; przytacza on przykładowo taką definicję sformułowaną przez M. Scholla-Schaafa: „Wartości są ogólnie obowiązującymi modelami preferencji między pierwotnie emocjonalnie określonymi podmiotami a wydzielonymi przez nie fra­gmentami świata. … Ostatecznie wartości nie są przedmiotami lecz stosunkami. Członami tego stosunku są: a) przedmioty i b) fragmenty świata” (1975: 60-61, cyt. za Kloska 1982: 55). Natomiast A, Kłoskowska twierdzi, że interpretacja socjologiczna skłania do przyjęcia relacjonalnej koncepcji wartości;wartość jest przedmiotem odniesienia ludzkich postaw i działań określonych jako wartościujące (1981: 174). „Stanowisko relacjo- nalne polega, najogólniej biorąc, na przekonaniu, że wartość jest wynikiem stosunku doznającego i aktywnego podmiotu wobec pe­wnych przedmiotów zewnętrznego świata” (ibid.: 175).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)