OKREŚLENIE PRZEDMIOTU SOCJOLOGII

Jednakże współpraca z Thomasem dostarczyła Znanieckie­mu metody empirycznego badania wartości odpowiadającej jega na­stawieniu filozoficznemu. Odwołanie się do „dokumentów osobistych” wiązało się z przekonaniem, że społecznej rzeczywistości nie mo­żna ujmować w sposób zreifikowany, lecz należy uwzględnić jej stronę podmiotową, świadomościową związaną z ludzkim działaniem, zachodzącym w obiektywnym świecie wartości. Do określenia przedmiotu socjologii wprowadzono pojęcia war­tości jako pewnego wytworu działalności ludzkiej posiadającego „znaczenie” dla osób działających i związanego z postawami tych ludzi. Zaznaczył się tutaj wpływ teorii podkreślających, ie w świecie społecznym mamy do czynienia przede wszystkim z przedmio­tami i wartościami kultury, różnymi od przedmiotów naturalnych, przyrodniczych.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)