OKREŚLENIE WARTOŚCI I POSTAW

Przy czym te pierwsze określa się jako „wartości”, drugie natomiast jako „postawy”. Definicją wartości brzmi następująco: „Przez war­tość społeczną rozumiemy wszelki przedmiot posiadający empirycz­ną treść, dostępną członkom grupy społecznej, oraz znaczenie, wskutek którego jest on lub może być obiektem działalności” (Tho­mas, Znaniecki 1976 t. I: 54). Komentarz rozszerzający do defini­cji wartości wyraźnie wskazuje, że Znaniecki sięga do swoich wcze­śniejszych ustaleń filozoficznych. Znaczenie takich wartości,jak artykuł żywnościowy, instrument, moneta, utwór poetycki, uniwer­sytet, mit, teoria naukowa, stanie się wyraźne, kiedy połączymy je z ludzkimi działaniami („wartość jako ogniwo czynu” z „Zagad­nienia wartości w filozofii”). Społeczna wartość jest przeciwsta­wiana – tak jak w pracach z lat 1909-1914 – rzeczy naturalnej, która zawiera treść, ale pojmowaną jako część przyrody, w oder­waniu od człowieka, nie ma znaczenia dla ludzkiej działalności.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)