ONTOLOGIA WARTOŚCI

Na gruncie ontologii wartości występują następujące głdwne stanowiska: obiektywizm (w tym umiarkowany), subiektywizm i relacjonizm. Stanowiska te zostaną pokrótce przedyskutowane.Stanowisko obiektywistyczne w kwestii istnienia wartości wy­stępuje w dwóch podstawowych wersjach (poza filozofią marksisto­wską).Według naturalizmu wartość obiektywną cechą przedmiotu, tkwi w jego własnej natu- jest od niego nieodłączna; subiektywny stosunek człowieka do przedmiotu jest całkowicie uwarunkowany własnościami material­nymi tego przedmiotu, bądź też jego relacjami od innych przedmio­tów . Ocena nie różni się tutaj od poznania, nie wpływa na rzeczy, odzwierciedla tylko ich własności (Demokryt, Epikur, Lukrecjusz, Spinoza, materialiści francuscy XVIII wieku, angielscy utyłltaryści, współcześnie niektórzy autorzy radzieccy).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)