ONTOLOGICZNA FAKTYCZNOŚĆ

Kiedy się jednak tę ontologiczną faktyczność już poznało, sama z siebie wskazuje ona poza swą  tylko faktyćzność; jej teoretyczna analiza przedstawia ją od ra­zu jako punkt ogniskowy najważniejszych tendencji każdej społecz­nej rzeczywistości” (1982: 475). Przede wszystkim w wartości ja­ko kategorii społecznej ujawnia się natychmiast elementarna pod­stawa bytu społecznego – praca. Związek pracy ze społecznymi funkcjami wartości ujawnia zarazem podstawowe zasady struktural­ne bytu społecznego, biorące swój- początek w naturalnym bycie człowieka i równocześnie w jego wymianie materii z przyrodą, w procesie, którego wszystkie momenty zdradzają charakter procesu kulminacyjnego w kategoriach, które tak jak wartość uwolniły się już całkowicie od materialnej przyrodniczości (ibid.: 476).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)