ONTOLOGICZNE WIZJE

Ontologiczne wizje badanych zjawisk mogą uzasadniać nie tylko samą problematykę, ale też spo­soby jej badania. Dotyczy to także problematyki wartości w socjo­logii – założenia ontologiczne odnośnie tego, czym jest wartość rzutują na teorie wartości a te z kolei na praktykę badań empirycznych. Z tym, że w socjologii mamy często do czynienia z sytuacją, w której badania empiryczne wartości prowadzone są bez szerszej refleksji teoretycznej i dominuje w nich filozofia „zdro­wego rozsądku” (czym tłumaczy się dominacja subiektywistycznych koncepcji wartości). Na konieczność badania związków między socjologią a filozo­fią wartości wskazywało wielu badaczy (Znaniecki 1922, 1984; Edel 1979; Berger, Luckman 1983 i in.).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)