OPOZYCJA G. LUKACSA WOBEC SCENTYZMU I NEOKANTYZMU W MARKSIZMIE

Gyflrgy Lukacs (1885-1971) już w pierwszych swoich pracach teoretycznych pisanych z pozycji marksistowskich (a których część znalazła się później w „Geschichte und Klassenbewusstsein”) wy­stąpił. ze zdecydowaną krytyką oportunizmu w ruchu robotniczym i ugodowej polityki partii socjaldemokratycznych. Zarazem poddał ostrej krytyce tę wersję marksizmu, którą upowszechniały socjal­demokracje Europy zachodniej, sprzeniewierzające się, jego zda – niem, istocie nauki Marksa i ulegające wpływom scjentyzmu i neo- kantyzmu. Odrzucał też zdecydowanie rozpowszechnioną wśród teo­retyków II Międzynarodówki koncepcję „żelaznych praw historii”, wykazując,-że proces historyczny ma inną naturę aniżeli prawi­dłowości świata przyrodniczego.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)