OPRACOWANIA MONOGRAFICZNE

Jak stwierdza Goldmann opracowania monograficzne, wyniki ankie­ty posiadają jedynie wartość „rebus sic stantibus” (w takim sta­nie rzeczy) – chodzi tam o”przedmioty”, które są najważniejsze dla socjologa (1961: 53). I tak gdyby wśród chłopów francuskich albo rzemieślników z paryskiego przedmieścia Saint-Antoine prze­prowadzono na początku roku 1789 ankietę w sprawie monarchii, czy w styczniu 1917 roku wśród ludu rosyjskiego na temat przysz­łości Rosji (albo też w Polsce na początku 1980 roku w sprawie dalszego przebiegu wydarzeń i stosunku do ustroju), to otrzyma­libyśmy wyniki różniące się od tych, które ukazałyby analogiczne ankiety rok później. Zmiana ta była wynikiem długo trwającego pro­cesu, który prawdopodobnie nie zostałby uchwycony w powierzchow­nej monografii.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)