ORZECZNIKI WARTOŚCIUJĄCE

Orzeczniki war­tościujące oznaczają własności, które nie są empirycznie sprawdzaine; dzieje się tak dlatego, że nie oznaczają one w ogóle żad­nych własności – przysługuje im tylko znaczenie emotywne; nie po­siadają one tego rodzaju semantycznego znaczenia, umożliwiające- go rozpatrywanie ich pod kątem ich prawdziwości lub fałszywości (Pap 1975: 26, Smith 1982: 49-56). Terminy wartościujące na pew­no pełnią funkcję emotywną, jednakże nie jest to ich jedyna fun­kcja, albowiem one zarazem coś stwierdzają, posiadają znaczenie deskryptywne.’ Gdy szukamy oparcia dla wyrobienia sobie własnej postawy znajdujemy go w faktach. „Oparcie w faktach” wskazuje,że wygłaszając etyczne, wartościujące przekonania wypowiadamy zdania o faktach (Hospers 1975: 66-69).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)