PIERWOTNY ASPEKT

Rozważmy najpierw jako logicznie bardziej pierwotny aspekt pragrratyczny związany z kryteriami wyboru problemu badawczego i konceptualnego modelu stosowanego w selekcji faktów i przyczyno­wej interpretacji danych. Weber podkreśla, że wszelkie poznanie rzeczywistości kulturowej jest zawsze poznaniem ze specyficznie wyodrębnionych punktów widzenia. Wyodrębnienie tego, co ważne, od tego, co nieważne odbywa się poprzez umiejętność odnoszenia procesów zachodzących w rzeczywistości do uniwersalnych „war­tości kulturowych”. W oparciu o to odniesienie wydobywamy te zwięzi, które są dla nas znaczące.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)