PIERWSZY PROBLEM

Pierwszy problem dotyczy formowania w jednostkach, stanowiących grupę społeczną, pożądanych cech umysłu, zasad moralnych przez istniejącą społeczną organizację i kulturę. Drugi obejmuje kształ­towanie pożądanego typu społecznej organizacji i kultury przy wy­korzystaniu umysłowych i moralnych cech poszczególnych członków grupy. W przypisie Thomas i Znaniecki zauważają, że konkretne, praktyczne zadanie może obejmować obydwa problemy. Aby teoria spo­łeczna mogła stać się podstawą techniki społecznej, musi objąć dwa rodzaje danych, tj. obiektywne, kulturowe elementy życia spo – łecznego i subiektywne cechy charakterystyczne członków grupy spo­łecznej, rozpatrując te dwa rodzaje danych w powiązaniu.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)