POD ADRESEM POJĘCIA

Zachowanie się jednostek nie musi być koherentne, lecz za­chowanie się grupy jest zawsze spójną całością. „Stąd jeśli ja­kieś indywidualne poglądy są przez grupę czy klasę uznane za jej własne, znaczy to, że osobnik wypowiadający je wyraził w nich system wartości, który grupa ta czy klasa akceptuje” (ibid.: 10). Pojęcie światopoglądu, jako spójnego systemu wartości umożliwia przejście od dzieł literackich, systemów filozoficznych, będących tworami indywidualnymi do grup czy klas społecznych.Pod adresem takiego podejścia badawczego K. Pomian wysuwa szereg zarzutów: (1) upraszczające analizy, przyjmujące, że pod­stawowym faktem tłumaczącym dzieła literackie czy filozoficzne jest rozbicie społeczeństwa na zwalczające się klasy a me to, te powstały w tej samej epoce, odbijając jej mentalność.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)