PODEJŚCIE BADAWCZE

Są one wnoszone przez badacza, który nie może usunąć całkowicie tego elementu ze swych dociekali. Wynika to stąd, że struktury które badamy, zawierają w sobie za­chowania praktyczne, postawy oceniające, czynności intelektualne. W ptacy badawczej zawsze występuje wartościowanie, które trudno oddzielić od aktów czysto poznawczych, gdyż percepcja na każdym poziomie selekcjonuje świat stosownie do wartości ludzkich (Koła­kowski 1976, t. 3: 331).Podejście badawcze Goldmanna wspiera się na założeniach meto­dy dialektycznej, przyjmującej całościowy charakter działalności ludzkiej oraz nierozerwalność związku między historią faktów eko­nomicznych i społecznych a historią idei. „Metoda dialektyczna jest zawsze genetyczna i, podobnie jak wszelka rzeczywistość lu­dzka, jest jednocześnie materialna i duchowa; genetyczne badanie faktu ludzkiego narzuca zawsze i w tej samej mierze jego historię materialną oraz historię dotyczącą jego doktryn”.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)