PODOBNE MYŚLI

Podobne myśli – wskazujące na niezwykłą konsekwencję i spój­ność teorii Znanieckiego – znajdujemy w „Naukach o kulturze”. W swojej koncepcji czynności ludzkich podkreśla on, że „Każda czyn­ność dotyczy ograniczonej liczby wybranych faktów, z których każdy jest przez wykonującego czynność doświadczany jako wartość” (Znaniecki 1971: 332). Każdą z tych wartości można rozpoznać i odróżnić od nieskończonej wielości i różnorodności faktów nie objętych daną czynnością. W trakcie przebiegu czynności każda objęta nią wartość zostaje powiązana z innymi wartościami a po – wiązania te modyfikują jej empiryczną treść i znaczenie. Czynno­ści elementarne są organizowane w czynność złożoną dzięki temu-, te odnoszą się do tej samej wartości dominującej, porządkującej inne wartości. Świadoma czynność człowieka jest dynamicznym sy­stemem wartości, dlatego trzeba ją badać w ciągu jej czasu trwa­nia.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)