PODOBNIE W POLSKIEJ LITERATURZE

Podobnie w polskiej literaturze socjologicznej M. Misztal wy­różniając trzy kategorie definicji wartości w naukach społecznych tj. psychologiczne, socjologiczne i kulturowe stwierdza,że w każ­dej z nich występowały dwie bardzo istotne z filozoficznego pun­ktu widzenia, podkategorie rozumienia tego pojęcia. W ramach je­dnej mieściły się’ definicje traktujące wartości jako przedmioty, w ramach drugiej zaś jako określonego rodzaju przekonania. Sama M. Misztal opowiada się za rozumieniem wartości jako określonego rodzaju przekonań (Misztal 1980: 58).Subiektywizm aksjologiczny – jak stwierdza T. Pawłowski – na przełomie wieków XIX i XX stał się koncepcją dominującą (1984:11- 12).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)