PODSTAW DO UPORZĄDKOWANIA

Teoria F. Znanieckiego ciągle może stanowić podstawę do upo­rządkowania rozważań aksjologicznych w naukach społecznych, mie­szcząc się w ramach umiarkowanego obiektywizmu. Brak wyraźnego określenia, czy wartość to koncepcja, wyobrażanie, zasada wyboru i sposobu wartościowania przedmiotów, czy proces odniesienia wo­bec nich, Czy wreszcie sam przedmiot wartościowany ze względu na ów proces, sprawca,że zamykają się możliwości porównań badań nad wartościami. Twierdzenie A. Kłoskowskiej, że trudno uniknąć sto­sowania tych ujęć kolejno i zamiennie przy operacjo.nalizacji po­jęcia wartości i jego zastosowaniach w empirycznych badaniach.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)