PODSTAWOWE IDEE

Podstawowe idee „Noty…” Znaniecki wypracował przed spotka­niem z W.I. Thomasem, którego interesowały szczególnie wzajemne oddziaływania czynników biologicznych i społeczno-kulturowych w wyznaczaniu zachowania ludzkiego. Wywarł wpływ na nauki społecz­ne przez teorię czterech dążności” (bezpieczeństwa, uznania, nowych doświadczeń, oddźwięku), które miały zastąpić dawniejsze zestawienia interesów przez analizę roli czynników sytuacyjnych w zachowaniu. Thomas oddziałał także na.teorie rozwoju kultural­nego i zmian społecznych. „Jego poglądy były doniosłe dla przej­ścia od ogólnych konstrukcji ewolucjonistycznych do badań empiry­cznych nad zmianami społeczeństw i kultur” (Szczepański 19/6:170;. Thomas reprezentował więc odmienną orientację naukową, aniżeli Znaniecki.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)