POJĘCIOWY MODEL

W pracy „Sens “wolnej od wartościowań” socjologii i ekonomii” Weber stwierdza: „Problemy, wobec jakich stoję dyscypliny empi­ryczne, należy wprawdzie rozwięzywać „niezależnie od wartości” ( “wertfrei”). Nie sę one bowiem “problemami aksjologicznymi*. Do zakresu naszej dyscypliny weszły one jednak pod wpływem odniesie­nia realiów „do wartości”(1985b:121) . Tam również wskazuje Weber na pożytki płynące z dyskutowania praktycznych wartościowań. Dys­kusja taka właściwie prowadzona, w sposób najbardziej trwały za- pładnia prace empiryczne, dostarczając im sformułowań problemów. W rozważaniach odnoszących się do pojęciowego modelu Weber stwierdza, że „Nie istnieje po prostu „obiektywna” analiza życia kulturalnego, albo też zjawisk społecznych… niezależna od swo­istych „jednostronnych” punktów widzenia, wedle których, jtiwnie bądź milcząco, świadomie lub nieświadomie, wybiera się te zjawi­ska jako przedmiot badania, analizuje je, przedstawia i szereguje.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂