POSTAWA PRZEDSTAWICIELA

Albowiem „Postawa przedstawiciela nauki pozytywnej, specjalisty w dowolnej dziedzi­nie jest jednolicie realistyczna. Zamierza on zawsze poznać tak dokładnie, jak to jest możliwe, rzeczywistość taką, jaką ona jest niezależnie od niego… . Gdy dostrzega on, że jego doświadcze­nie i działanie faktycznie wywierają wpływ na jego dane, trak­tuje to jako źródło błędu, którego należy unikać. … Krótko to ujmując, każda nauka podobnie zmierza do tego, aby zbliżyć się do całkowitej obiektywności. Różnica o której mowa nie leży w po­stawie uczonego, lecz wyłącznie w charakterze samej rzeczywisto­ści, jako danej uczonemu, kiedy staje się ona przedmiotem bezoso­bowego badania.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)