POTENCJALNA POWSZECHNOŚĆ

W „Humanizm i poznanie” Znaniecki stwierdza, że nie ma powszechnie uznanych prawd ani powszechnie uznanych wartości; tylko dogmatyzm może postulować „potencjalną” powszechność, może zakładać istnienie prawd i wartości, które każdy z chwilą, gdy je pojmie, uznać musi. Relatywizm wskazuje jednak, iż samo zro – zumienie prawdy, czy uświadomienie sobie wartości, jest jtiż wy­nikiem dostosowania się danego osobnika do narzuconych mu warun­ków poznania czy oceny. Uznanie więc danego dogmatu nie jtst do­wodem jego absolutnego znaczenia, lecz tylko znaczenia wzęilędnego, jego „prawdy” czy doniosłości w tych warunkach, w których został on utworzony a które każda jednostka urzeczywistnia na no­wo dla siebie, gdy go interpretuje.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)