POTRZEBNE KRYTERIUM

Jeśli potrzebujemy kryterium do tego, aby ocenić zmianę, to zarazem potrzebujemy odrębnego pojęcia warto­ści , przy pomocy którego możemy oszacować czy kierunek zmiany jest dobry, czy też zły. To wymaga pojęcia różnego od samego po­jęcia ewolucji. Możemy spotkać opis ewolucji jako zmianę w kie – runku większej złożoności, doskonałości, większego stopnia świa­domości itp. Można zgodzić się, że są to pozytywne wartości,lecz w tym przypadku to nie społeczna ewolucja stanowi najwyższą war­tość, ale określony stan, ku któremu społeczeństwo ewoluuje i któ­ry oceniamy pozytywnie (ibid.: 203-204). W ostatnich latach E.O. Wilson próbował wyprowadzać wartości z procesu ewolucji, na gruncie powstającej nowej dyscypliny bio­logicznej, nazwanej socjobiologią.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)