POWIĄZANIE FAKTÓW I WARTOŚCI

Wydaje się, że sam Gouldner opowiada się za powiązaniem faktów i wartości; uważa że jest niemożliwe, aby socjologowie całkowicie wyeliminowali ze swojej pracy prze – konania o charakterze pozanaukowym. Argumentacja Gouldnera jest niewątpliwie w wielu punktach trafna, lecz zarazem zdaje się nie­bezpiecznie zbliżać do punktu, od którego zaczyna się rezygnacja z postulatu obiektywizmu w socjologii. Z przytoczonych frag­mentów pism Webera wynika, że jeśli uwzględnimy jego poglądy w całej złożoności, to postulat obiektywizmu ma w odniesieniu do socjolcgii bardzo umiarkowany charakter, naukowa obiektywność nie jest tożsama dlań z indyferentyzmem światopoglądowym. Owo mini – mumobiektywizmu jest jednak niezbędne, jeśli socjologia ma mieć coś do zaoferowania praktyce społecznej.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)