POWIĄZANIE ZE ŚWIATEM SPOŁECZNYM

Marks wielokrotnie pod kreślał, że jakości takie jak normy, wartości, statusy nie mają żadnego „naturalnego”, bezpośrednio percepcyjnie uchwytnego bytu, ale specyficzny byt społeczny; szczególnie zaś wartość nie jest żadną bezpośrednią cechą fizyczną, ale jest stosunkiem społecz­nym realnym, który przybiera postać cechy obiektywnej (Kołakowski 1976, t. 1: 322). Nie jest to zarazem stanowisko relacjonisty- Iczne w typowej wykładni, ponieważ wartości istnieją obiektywnie, obiektywność ta rozważana jest jednak w związku z ontologią bytu społecznego, a nie ontologią ogólną. Powstanie i istnienie war­tości wiąże się z ludzkim światem społecznym, z ludzką praxis. Dlatego problem obiektywnego istnienia świata a problem obiekty­wnego istnienia wartości to dwie różne kwestie. Dlatego też sta­nowisko marksistowskie odnośnie istnienia wartości można określić jako umiarkowanie obiektywistyczne.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)