POWSZECHNY BRAK ZGODY

Można jednak do­mniemywać, iż nie są to dla nich trudności nie do przezwyciężęnia – z czasem pewien stopień jednoznaczności zakresu pojęcia war­tości zostanie osiągnięty, zbudowana zostanie teoria wartości o uniwersalnej, przydatności dla nauk humanistycznych. Z drugiej strony, jak wspomniano wyżej, wielu badaczy stwier­dza powszechny brak zgody w badaniach wartości, mający u swoich podstaw różne definicje wartości, zakorzenione, w odmiennych kon­cepcjach teoretycznych (wyraźnie uświadomionych, czy też przyjmo­wanych bezrefleksyjnie), przy czym te ostatnie mogą czasem powo­ływać się na dominujące doktryny filozoficzne, bez ich krytycznej analizy. K. Baier stwierdza wprost, że część winy za ten nie­zadowalający. stan rzeczy może być niewątpliwie złożona u drzwi filozofii.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)